Cáp quang Singel mode 1FO,2FO,4FO,8FO,12FOBộ dụng cụ làm mạng ACT-K508 ANCOMTECK