Cáp quang Singel mode 1FO,2FO,4FO,8FO,12FODây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M