Cáp quang multimode OM2-OM3-OM4

 
 
Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK