Bộ chuyển đổi quang điện GNETCOM

 
 
Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK