TOOL NHẤN NHÂN MẠNG các hãng giá rẻDây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M