Dây nối quang, dây hàn quang

 
 
Bộ dụng cụ làm mạng ACT-K508 ANCOMTECK