Tổng pp Đầu chụp hạt mạng RJ45


Đầu chụp hạt mạng RJ45
Dây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M