Vòng đánh dấu dây mạng


Vòng đánh dấu dây mạng
Dây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M