Dây nhảy quang OM2-MM (multi-mode)Dây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M