Tủ ODF-R 96FOBộ dụng cụ làm mạng ACT-K508 ANCOMTECK