Tủ ODF-R 48FOBộ dụng cụ làm mạng ACT-K508 ANCOMTECK