Tủ mạng An Rack loại dày

 
 
Bộ dụng cụ làm mạng ACT-K508 ANCOMTECK