Patch Panel - Patch Cord thương hiệu Dintek


Dây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M