Máy test mạng NOYAFA

Máy test cáp đa năng hãng NOYAFA
Máy test cáp đa năng hãng NOYAFA
Dây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M