NOYAFA CHÍNH HÃNG

  1. Dòng thông dụng : NF- 468B- không có màn hình
  2. Dòng đa chức năng: NF - 308S (nâng cấp từ 308) / NF- 300 / NF- 388 
  3. NF  8209 / NF- 8209S /NF- 858C / NF- 868
  4. Dò dây mạng: NF - 806R
  5. Vừa test mạng + test quang: NF- 8508
  6. Test đa năng và chiết xuất máy tính có thẻ nhớ: NF- 8601W/ NF- 8601S
  7. Bút soi quang: NF - 904(20mW) /NF - 904(10mW)
 NOYAFA chính hãng
Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK