Nhân mạng chống nhiễu CAT7 (modul jack cat7)Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK