Nhân điện thoại Cat3 RJ11- AMP, Loại thườngBộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK