Nhân điện thoại Cat3 RJ11- AMP, Loại thường thương hiệu COMMSCOPE


Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK