Modul Jack-Hạt Mạng thương hiệu Sino


Dây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M