Hộp kìm mạng HD665 Chuyên bấm Cat5Dây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M