Hộp kìm mạng HD656 Chuyên bấm Cat5 + Cat6Dây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M