Dây nhảy CAT6 UTP

 
 
Bộ dụng cụ làm mạng ACT-K508 ANCOMTECK