Cáp Mạng Máy Tính thương hiệu TE-KRONE


Dây Cáp CAT8 SFTP Dạng Xoắn 23AWG tốc độ 40G 2000M