CÁP MẠNG LÕI ĐỒNG CAT6A/CAT7/CAT8

 
 
Bộ dụng cụ làm mạng ACT-K508 ANCOMTECK