Cáp mạng Cat6 UTP COMMSCOPE PN 1427254-6Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK