Cáp mạng Cat5e UTP COMMSCOPE mã PN: 6-219590-2Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK