Cáp điện thoại 1 đôi - 2 đôi - 4 đôi


Cáp điện thoại 1 đôi - 2 đôi - 4 đôi
Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK