Bộ wallplate 1 port nhân+đế+mặt - outlet đơn



Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK