Bộ dụng cụ làm mạng TE-302, TE-KRONEBộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK