CÁCH BẤM DÂY MẠNG THẲNG HOẶC CHÉO

CÁCH BẤM DÂY MẠNG THẲNG HOẶC CHÉO

Hiện nay kiểu bấm dây mạng theo tiêu chuẩn RJ45 là kiểu bấm được sử dụng thông dụng và phổ biến. Ta có 2 chuẩn quy định thứ tự màu dây để người dùng có thể dễ dàng phân biệt là chuẩn T-568B và chuẩn T-568A

CÁCH BẤM DÂY MẠNG THẲNG HOẶC CHÉO


Theo tiêu chuẩn RJ45 sẽ có 2 kiểu: Bấm chéo và bấm thẳng.

Bấm thẳng: là kiểu bấm này dùng để nối 2 thiết bị khác loại lại với nhau như: giữa PC – Switch, Switch – Router…Kiểu bấm này người dùng 2 đầu cùng 1 chuẩn (A-A hoặc B-B)
CÁCH BẤM DÂY MẠNG THẲNG HOẶC CHÉO
Bấm chéo: được sử dụng để nối 2 thiết bị cùng loại như: Router – Router, PC – PC, …Kiểu bấm này người dùng sẽ bấm mỗi đầu dây là 1 chuẩn (A-B hoặc B-A)
CÁCH BẤM DÂY MẠNG THẲNG HOẶC CHÉO


 

Các tin tức khác
icon Cách Phân biệt cat6a /cat7 /cat7a / cat8
icon SO SÁNH CHỨC NĂNG CÁC DÒNG NOYAFA
icon Phụ kiện bên trong hộp ODF quang tại annamtelecom
Bộ dụng cụ làm mạng ACT-K508 ANCOMTECK