Đầu bấm hạt mạng Cat6A STP không dùng Tool, chống nhiễu Shielded, không chụp

Name: Cat.6a Toolless-plug rj45

Type: UTP/STP cat.6a Modular Plug Toolless

IDC LIFE: 300 Times Min
Hướng dẫn sử dụng Đầu bấm hạt mạng Cat6A STP
Đầu bấm hạt mạng Cat6A STP không dùng Tool, chống nhiễu Shielded, không chụp

Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK