• Alantek Cat6 Twisted Pair Cable được thiết kế để hỗ trợ các ứng dụng băng thông cao lên đến 10Gigabit Ethernet.
  • Cáp gồm 23 dây dẫn bằng đồng rắn trần AWG cách nhiệt với mật độ cao Polyethylene (HDPE) cách điện.
  • Đối với cáp không được che chở, 4 cặp xoắn được ngăn cách bởi al tách PE linh hoạt và cáp được hoàn thành với một áo khoác ngoài.
  • Đối với cáp được che chắn, thêm một lớp nhôm bao gồm 4 cặp xoắn.
Bộ dụng cụ làm mạng TE-NETLINK